JAI GURU DEV

MAHARISHI VIDYA MANDIR SR SEC SCHOOL

FOR THE YEAR 2020 – 2021

S.NONAMESQUALIFICATION
1MRS. R. SHAILAM.sc., M.Phil (Eng & Hin), B.Ed.,
2MRS. G. SREEDANAM.A., B.Ed.,
3MR .R.S. RAVI KUMARB.Sc., B.Ed.,
4MRS. C. HARI PRIYAM.A., M.Sc., B.Ed.,
5MRS. T. PUSHPAVATHYB.Sc., B.Ed.,
6MRS. S. CAUVERYM.A., M.Phil., B.Ed.,
7MRS. A.K. SHOBITHAB.Sc., B.Ed.,
8MRS. K. PADMAPRIYAB.Sc., B.Ed.,
9MRS. R. SASIKALAM.A., B.Ed.,
10MRS. S. RADHAM.Sc., B.Ed.,
11MRS. K. SATHYA BHAMAM.A., M.Phil., B.Ed.,
12MRS. R. GAYATHRIB.Sc., MLIS., B.Ed.,
13MRS. V. CHITRAM.Sc., B.Ed.,
14MR. PRABHAKARA REDDYM.A., TPT., BLIS., MLIS
15MRS. J. RANIM.Sc., B.Ed.,
16MRS. M. BHUVANESWARIM.A., B.P.Ed., Diploma in Yoga
17MR. K. MANOHARANM.Sc., B.Ed.,
18MRS. G. USHAB.Sc., B.Ed.,
19MRS. B. SHIYAMALAM.A., B.Ed.,
20MRS. S. SUJATHAM.A., M.Phil., B.Ed.,
21MRS. N. KAMALAM.A., B.Ed.,
22MRS. N. JAYANTHIM.A., M.Phil., B.Ed.,
23MRS. S. SUDHAM.Sc., B.Ed.,
24MR. G.N. YOGANANDAMVA., M.Phil., TTC., BFA
25MRS. G. SHOBHAM.A., B.Ed.,
26MRS. V. RAMANIM.A., B.Ed.,
27MRS. S. NANTHINIM.A., B.Ed.,
28MR. B. VENKATESHM.A., B.Ed.,
29MRS. P. RENUKA DEVIB.Sc., B.Ed.,
30MR. M. SELLANM.Sc., B.Ed.,
31MRS. K. VIJAYAM.Com., B.Ed.,
32MRS. J. SINDHUJAM.Sc., B.Ed.,
33MRS. R. KAVITHAB.Lit., B.Ed.,
34MRS. B. GUNAPRIYAM.A., (SS) B.Ed., M.A., (Eco) M.A., (Kan & Hin)
35MRS. C. SHOBAM.A., B.Ed.,
36MR. C.S. SURESH KUMARB.A., H.P.Ed., B.P.Ed., NIS.,
37MRS. K. SREVIDYAB.A., D.El.Ed., B.Ed., (M.A.,)
38MRS. JENNEVIE SHARMAM.A., B.Ed.,
39MRS. R. KAVITHA [SIVAGANAM]B.Lit., B.Ed.,
40MRS. M. THENMOZHIM.Sc., B.Ed., M.Phil., B.Ed., (Hin)
41MRS. S. BINDUMURALIB.Sc., B.Ed.,
42MRS. A. BHUVANESWARIM.A., M.Phil., B.Ed.,
43MRS. N. JAYASHREEM.Sc., B.Ed.,
44MRS. G. BHARANI SHREEM.A., B.Ed.,
45MRS. B. KAVITHAM.A., B.Ed.,
46MRS. K. SUJATHAM.A., B.Ed.,
47MRS. P. SANGEETHAB.Sc., MCA.,
48MRS. P. SANTHIM.A., (Eco) M.A., (His) B.Ed.,
49MRS. M. SHARMILAM.A., M.Sc., B.Ed.,
50MRS. P. SHANMUGAPRIYA M.Sc., B.Ed.,
51MRS. E. SUSITHRAM.SC., M.S., M.A., M.Phil., B.Ed., M.Sc.,(Yoga)
52MRS. S. VIJAYAB.Com., RBPU., B.Ed.,
53MRS. G. RAJATHI CHADRA SEKARM.A., (His) M.A., (Eng)B.A., (Eco) B.Ed.,
54MRS. P. CHITRAM.A., B.Ed., (Hin) M.A., (His)
55MR. G. THIYAGARAJUM.A., M.P.Ed.,
56MRS. Y. SHEELAM.Sc., M.Ed.,
57MRS. K. PREMAB.Sc., B.Ed., DCA.,
58MRS. R. UMA [MATHS]M.Sc., B.Ed.,
59MRS. D. SUDHAMANIM.A., B.Ed.,
60MRS. V.N. BHANUMATHIM.Com., B.Ed.,
61MRS. A. SUGUNAB.Sc., B.Ed.,
62MR. S. GANESANM.A., M.Phil., TPT
63MRS. R. PUNITHAVALLIM.Sc., B.Ed.,
64MRS. K.S. NEELAVATHYB.Sc., B.Ed., B.A., (Tam, Hin) PGDCA
65MRS. D. JEYANANDHINIM.Sc., B.Ed.,
66MRS. P. MALARVIZHIM.A., B.Ed.,
67MRS. A. VANITHAM.A., M.Phil., B.Ed.,
68MR. M. RAVIB.A., D.P.Ed., B.P.Ed.,
69MRS. V.S. RADHIKA RANIM.A., M.Phil., B.Ed.,
70MRS. V. BHARATHIM.Sc., B.Ed., M.A., B.Ed., (Hin)
71MRS. V. NAGARAJAM.A., B.Ed.,
72MRS. I. MINI BIJUM.Sc., B.Ed.,
73MRS. S. SANGEETHAB.Sc., B.Ed.,
74MRS. RADHA SESHADRIM.Sc., B.Ed.,
75MRS. N. JEYATHULASIM.Sc., B.Ed., M.Sc., (Yoga)
76MRS. S. PRIYAM.Sc., B.Ed.,
77MRS. S. KALAIVANIM.Sc., B.Ed.,
78MRS. S. MANJULA KAMATHM.A., B.Ed., TTE
79MR. R. VENKATESANM.A., M.Phil., B.Ed.,
80MRS. S. AMUDHAB.Sc., (Mat) M.Sc., (Yoga & Psy)B.Ed., D.T.Ed.,
81MRS. P. GITAB.Sc., B.Ed.,
82MRS. S. SARALAM.Sc., B.Ed.,
83MRS. K.G. SUJATHAM.A., B.Ed.,
84MRS. G. RAJESWARIMCA., M.Phil., M.A., B.Ed.,
85MRS. P. GAJALAKSHMIM.Sc., M.Phil., B.Ed.,
86MRS. D. LATHAM.A., M.Phil., B.Ed., M.A., (Eco)
87MRS. K. ANNAPOORANIM.A., (His)M.Phil., B.Ed., B.A., (Pol. Sci)
88MRS. T. KRISHNAVENIM.A., B.Ed.,
89MRS. N. SARASWATHIM.Sc., (Bot) M.A., (Eng) B.Ed.,
90MRS. N. JANSI RANIM.Sc., B.Ed.,
91MRS. P. MURUGESWARIM.A., B.Ed.,
92MRS. V. NETHRAVATHYB.Sc., B.Ed.,
93MRS. M. SHENBAGALAKSHMIM.A., B.Ed.,
94MRS. K.V. UMA MAHESWARIM.Com., M.A., B.Ed.,
95MRS. V. SHEEBAB.Sc., B.Ed.,
96MRS. K. KOUSALYAB.Sc., B.Ed.,
97MRS. S. JAYALAKSHMIM.Sc., B.Ed.,
98MRS. P.L. VALLIKANNUB.Sc., B.Ed.,
99MRS. S. UMAMAHESWARIB.Sc., MCA., B.Ed.,
100MRS. V. DEEPAM.A., B.Ed.,
101MRS. R.S. MEENA PARAMESWARIM.Sc., B.Ed.,
102MRS. M. NITHYAM.Sc., B.Ed.,
103MRS. A. CHIDAMBARAVADIVOOM.Sc., B.Ed.,
104MRS. A. UMAMAHESWARIM.A., B.Ed., (M.Sc)
105MR. M. GOPIM.Sc., M.Phil., B.Ed.,
106MRS. R. BRINDAM.A., B.Ed.,
107MRS. SUSMITA BANERJEEM.Com., B.Ed., M.A., (Eng)
108MRS. T. MAGESWARIM.A., B.Ed.,
109MRS. A. KAVITHAM.Sc., M.Phil., B.Ed., DCA
110MRS. M. JOTHIM.A., B.Ed.,
111MRS. A. GAJALAKSHMIM.A., M.Phil., B.Ed.,
112MRS. M.B. JAYASREEM.Com., M.A., B.Ed.,
113MRS. S. KASTHURIB.Sc., B.Ed.,
114MRS. T. SANTHIM.Sc., B.Ed.,
115MRS. B. PRIYAM.Com., M.Phil., B.Ed.,
116MR. S. KARTHIKB.Sc., B.Ed.,
117MRS. D. REKHAM.Sc., M.Phil., B.Ed.,
118MRS. B. SATHANAB.A., B.Ed.,
119MRS. A. SUNEETHAM.A., TPT., B.Ed.,
120MRS. P. VIJAYASRIM.Sc., B.Ed.,
121MRS. K. PARAMESWARIB.Sc., B.Ed.,
122MRS. D. LAKSHMIM.Sc., B.Ed., M.Phi., Ph.D.,
123MRS. J. SUSILAPRIYAM.Sc., B.Ed.,
124MRS. M.K. LEELAVATHYM.Sc., M.A., M.Phil., B.Ed.,
125MRS. J. SINDUJAM.Sc., B.Ed.,
126MRS. P. VIJAYALAKSHMIM.A., B.Ed.,
127MRS. B. DHEEPALAKSHMIM.Sc., M.Phil., B.Ed.,
128MR. V. SAMPANGIM.A., B.Ed.,
129MRS. R. GEETHAB.A., B.Ed.,
130MRS. U. MAHADEVIB.A., B.Ed.,
131MRS. S. SHENBAGAGOMATHYMBA., B.Ed., (M.Sc., )
132MRS. R. UMA [PHY]M.Sc., M.Phil., B.Ed.,
133MRS. P. BRINDHAM.Sc., B.Ed., M.Phil.,
134MRS. N. CHITRA(M.Sc., )B.Ed.,
135MRS. S. SHYAMALAM.Sc., B.Ed.,
136MRS. S. REKHAB.Sc., B.Ed.,
137MRS. K.S. CHITRAB.Com., B.Ed.,
138MRS. V. VIJAYALAKSHMIM.A., B.Ed.,
139MRS. S. VASANTHAM.A., M.Ed.,
140MRS. S. DEVIM.A., B.Ed.,
141MRS. V.S. SANDHYAM.A., B.Ed., D.T.Ed.,
142MRS. P. KANAGAVALLIAMMAIM.A., MLIS., TPT.,
143MRS. S. ARUNAM.Sc., B.Ed.,
144MRS. A. ANITHAB.Sc., B.Ed.,
145MRS. R. RADHAM.Com., M.Phil., B.Ed.,
146MRS. R. MANGAYARKARASIM.A., B.Ed.,
147MRS. S. KAVITHAM.Sc., B.Ed.,
148MRS. T. SELVARANIM.A., B.Ed., D.T.Ed., B.Sc.,
149MRS. S. MALLIKADEVIM.Sc., B.Ed.,
150MRS. B. ROOPAB.Sc., B.Ed.,
151MRS. R. VASANTHIM.Com., B.A., TTE.,
152MRS. M. VEERALAKSHMIM.Sc., B.Ed.,
153MRS. N.M. SASIKALAM.Com., B.Ed.,
154MRS. V. STRIDEVYM.A., M.Phil., B.Ed.,
155MRS. L. AJITHAM.A., B.Ed.,
156MRS. S. BAGYALAKSHMIB.Sc., B.Ed., DEE
157MRS. J. RUBYM.A., M.Phil., B.Ed.,
158MRS. G. SHOBANAM.Sc., B.Ed.,
159MRS. C. VAIDHEGIM.A., B.Ed., D.T.Ed.,
160MR. K. RAMESHB.Sc., B.Ed.,
161MRS. A. BOBBY PRIYAM.Sc., M.A., M.Phil., B.Ed.,
162MRS. K. SUDHAM.Sc., B.Ed.,
163MRS. P. SASIKALAM.Sc., B.Ed.,
164MRS. N. KRISHNA KUMARIM.Sc., B.Ed., HDCA
165MRS. M. KARPAGAVALLIB.A., B.Ed., D.T.Ed., (M.A.,)
166MRS. J. DHARMASAVARTHINIM.Sc., B.Ed.,
167MRS. S. MEENAM.Com., M.Phil., B.Ed.,
168MR. G. SURESHM.A., B.Ed.,
169MRS. M. NIRMALAM.A., M.Phil., B.Ed.,
170MRS. S. PRASANNA KUMARIM.A., B.Ed.,
171MRS. S. SUMATHIM.Sc., B.Ed.,
172MRS. K. NAGALAKSHMIM.A., B.Ed.,
173MR. W.S. IMMANUELM.A., MBA., M.Phil., B.Ed.,
174MRS. S. VIJAYALAKSHMIM.A., B.Ed.,
175MRS. J. POORNIMAM.Sc., M.Phil., B.Ed.,
176MR. V. SANJEEV KUMARM.Sc., B.Ed.,
177MRS. R. INTHUM.A., B.Ed., D.T.Ed.,
178MRS. K. BHUVANESWARIM.A., B.Ed.,
179MRS. V. GEETHAB.Sc., B.Ed.,
180MRS. T. NAVAMANIM.Sc., B.Ed.,
181MRS. S. SATHIYA PRIYAM.Sc., B.Ed.,
182MRS. M. NARMATHA DEVIM.Com., M.Phil., B.Ed.,
183MRS. S. PADMAB.A., B.Ed.,
184MRS. M. SENTHAMIL SELVIB.Sc., B.Ed.,
185MRS. G. TAMILARASIM.A., B.P.Ed.,
186MRS. G. KAMESWARIM.Sc., B.Ed.,
187MRS. V. PRIYANKAM.A., B.Ed.,
188MR. R. LATHAM.Sc., B.Ed., M.Phil.,
189MRS. L.VIMALAM.A., B.Ed.,
190MR. J. SIVAKUMARM.Com., B.Ed.,
191MRS. M. MUTHULAKSHMIM.A., M.Phil., Ph.D., TPT.,
192MRS. A. KALAVALLIB.Sc., B.A., B.Ed.,
193MRS. K. ROOPAB.Com., BFA., MFA
194MRS. R. UMA MAHESWARID.ECE., D.T.Ed., (B.A.,)
195MRS. L. GAJALAKSHMIM.A., B.Ed.,
196MRS. J. USHARANIB.Sc., M.A., D.El.Ed.,
197MRS. C. AMUTHAB.Lit., B.A., M.A., TPT., BFA.,
198MRS. R. CHANDRAB.Sc., MBA., D.El.Ed., Montessori
199MRS. S.V. SHINYB.Sc., M.A., B.Ed.,
200MRS. V. HEMA MALINIB.Sc., B.Ed.,
201MS. R. THIRUMANI SELVIB.E., D.El.Ed.,
202MRS. G. J. BABITHAB.Com., B.A., B.Ed.,
203MRS. R. SHYAMALAB.Com., D.El.Ed.,
204MRS. R. J. VIDHYAM.A., M.Com., (B.Ed., )
205MRS. R. PREMAB.Sc., MCA.,
206MRS. S. THARANIM.E., D.El.Ed.,
207MRS. R. SUMIPANDIANM.Pharm., B.Ed.,
208MRS. S. JAYASUDHABFA., (MFA., )
209MRS. P. ARAMVALARTHALB.A., B.Lit., (M.A., )B.Ed.,
210MRS. S. SUDHAB.Sc., B.Ed.,
211MRS. S. SWATHY PRIYA DHARSHINYB.A., (His) M.A., (Music) D.Ed.,
212MRS. R. AISWARYAMCA., B.Ed.,
213MRS. G. PADMAPRIYA DHARSINIB.Sc., B.Ed., PGDCA
214MRS. S. DHANALAKSHMIB.Sc., B.Ed.,
215MRS. R. ANUPRIYAM.E., D.El.Ed.,
216MRS. M. PADMAVATHYM.Sc., M.Phil.,
217MRS. S. VIGNESWARIM.Sc., M.Phil., D.El.Ed.,
218MRS. M. VISHNUVANDANAB.Sc., B.Ed.,
219MRS. V. RAMADEVIM.A., B.Ed.,
220MRS. A. YASODHAM.A., B.Ed.,
221MRS. M. DEEPAB.Com., B.Ed., Dip in Montessori, DIATA
222MRS. P. RAJALAKSHMIM.Sc., B.Ed.,
223MRS. R. JAYANTHIB.A., B.Ed.,
224MRS. V. SREEJAM.Sc., B.Ed.,
225MRS. C. REKHAM.Sc., B.Ed.,
226MRS. M.L. SREEVIDYAM.A., B.Ed.,
227MRS. A.V. PALLAVIM.Sc., B.Ed.,
228MRS. MADHAVI ANANDB.Sc., (B.Ed., )
229MRS. K.S. DIVYAM.Sc., (B.Ed., )
230MRS. A. MANJUM.Sc., M.Phil., B.Ed.,
231MR. D. SATHIYA MOORTHYMPES., M.Phil., B.Ed.,
232MRS. M. MONIKAM.A., B.Ed., D.T.Ed.,
233MRS. G. SUGANYAM.Sc., M.Phil., B.Ed.,
234MRS. D. MANJUPARKAVIM.Sc., B.Ed.,
235MRS. K. REVATHIM.Sc., B.Ed.,
236MRS. N. VIJAYALAKSHMIM.Sc., B.Ed.,
237MRS. R.S. REKHAM.SC., M.Phil., B.Ed.,
238MRS. B. MOHANAB.Sc., (M.SC., ) B.Ed.,
239MRS. G. LALITHAB.A., B.Ed.,
240MRS. K.S. KARTHIKAAM.Sc., B.Ed.,
241MS. M. UMAB.E., (B.P.Ed., )
242MRS. V. KAVI PRIYAM.Sc., B.Ed.,
243MRS. R. JEYASREEM.Sc., M.Phil., B.Ed.,
PGT39
TGT106
PRT120
TEACHERS SECTION RATIO1:1.7
DETAILS OF SEPCIAL EDUCATORMRS. VASANTHI S B.A., DMC., Certificate in Learning Disability.,
DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHERMR.B.YUVARAJ B.Sc (PSYCOLOGY).,